TRANSFLUXION / Future Activity

 

 

Sapporo Underground Meeting

A Moist Reason To Live 6

 

WED 22 DEC 2010

open PM 7:30 start PM 8:00  All Night

 

at OYOYO

Daini-Mitani Bld 6F S1W6 Chuo-Ku Sapporo

TEL:011-211-1299

 

YEN 1500

 

[LIVE]

Transfluxion°‹VJ mikio

F.H.C.°‹Ora°‹Ando Kunihiro°‹VJ Amejika

GreenAppleQuickStep°‹VJ Yami

Piro Piro Spangle

Meat Cop

White Pink

Mura

Kakuni

MosomosO

Kaze

Bira Biiira + Kawaguchi Yosuke

Torihune & Imai Orochimaru

Richard Horner + Marukin + Takahashi Ikuro

Namako Hoichi & Pink Keloid

Muronoi Yoko

 

[Short Film]

ReguRegu/Marimero Tsushin

Ameya Yoshimaru/Yako-Hen

 

[Food & Drink]

4th Mokkiri Center

 

A Moist Reason To Live6 Website

 

 

Home